அமீரக தேசிய தினத்தை முன்னிட்டு அபுதாபியில் அய்மான் சங்கம் நடத்தும் தமிழ் நெஞ்சங்களின் ஒன்று கூடல் நிகழ்ச்சி

1i

அமீரக தேசிய தினத்தை முன்னிட்டு அபுதாபியில் அய்மான் சங்கம் நடத்தும் தமிழ் நெஞ்சங்களின் ஒன்று கூடல் நிகழ்ச்சி 1 டிசம்பர் 2016 அன்று கலீபா பார்க்கில் நடைபெற்றது.

நமது அய்மான் சங்கம் நடத்திய அமீரக தேசிய நாள் நிகழ்ச்சியில் ‘ஜெட் ஏர்வேஸ்’
விமான நிறுவனம் வழங்கிய சிறப்பு பரிசான விமான டிக்கெட்டை (அபுதாபி – சென்னை – அபுதாபி)வென்றவர் சகோ.மதுக்கூர் அப்துல்லா.

” ஜெட் ஏர்வேஸ் ” அதிகாரி திரு. வர்கீஸ் அவர்கள் பரிசினை வழங்கிட அதனை பெற்றுக்கொள்கிறார் அப்துல்லா அவர்களது மகள். உடன் அய்மான் நிர்வாகிகள்.

வாழ்த்துக்கள்!

1A

***********************************************************

நமது அமீரக தேசிய நாள் நிகழ்ச்சியில் பெண்களுக்கான தங்க நாணயத்தை தட்டிக் சென்றவர் சிறுமி முத்து ஆமினா யஹ்யா.

பரிசினை வழங்குபவர் ‘அல் அஹாலியா’ மருத்துவமனையின் மகப்பேறு மருத்துவர் டாக்டர் ஜெயா ஷாஹுல் MD DGO அவர்கள்

வாழ்த்துக்கள்!!

1A

***********************************************************

1A 1B 1C

1D 1E 1f  1j 1k 1l 1m 1n 1o 1p 1q 1r 1s 1t 1u 1v 1w 1x 1y 1z 2a

1A 1B 1C 1D 1E 1f 1i 1j 1k 1l 1m 1n 1o 1p 1q

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *