அய்மான் பைத்துல் மால் சார்பாக உதவிகள் வழங்கப்பட்டன

1f

இறைவனருளால் தொடரும் நமது அய்மான் பைத்துல்மாலின் மக்கள் பணிகள் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

கடலூர் மாவட்டம் கொள்ளுமேடு மற்றும் கந்தகுமாரன் பகுதிகளில் அய்மான் பைத்துல் மால் சார்பாக உதவிகள் வழங்கப்பட்டது.  அந்நிகழ்ச்சியில்  அய்மான் நிர்வாகிகள் லால்பேட்டை அப்துல் ரஹ்மான் ரப்பானி கொள்ளுமேடு ஹாரிஸ் மன்பயீ மற்றும்லால்பேட்டை சல்மான் ஃபாரிஸ் ஆகியோர் கலந்துக்கொண்டு சிறப்பித்தனர்.

1B 1C 1D 1E 1f

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *