காயல் நலச்சங்கம் இஃப்தார் நிகழ்வில் அய்மான் தலைவர் கவுரவிக்கப்பட்டார்.

1C

1B

அபுதாபியில் சகோதர அமைப்பான அபுதாபி காயல் நலச் சங்கம் வியாழனன்று நடத்திய இஃப்தார்  நிகழ்வில் அமீரக தாய்ச் சபை அய்மான் சங்கத்தின் கண்ணியமிகு தலைவர் கனிமொழிக் கவிஞர் J ஷம்சுதீன் ஹாஜியார் கவுரவிக்கப்படுகிறார்.

உடன் அபுதாபி KWAவின் கவுரவத் தலைவர் அல்ஹாஜ் இம்தியாஸ் அஹமது மற்றும் KWAவின் தலைவரும் அய்மான் சங்கத்தின் துணைத் தலைவருமான அல்ஹாஜ் VST ஷேக்னா லெப்பை மற்றும் KWA பொதுச் செயலாளர் அல்ஹாஜ் MM மக்பூல் அஹ்மது ஆகியோர் கலந்துக்கொண்டனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *