அய்மான் சங்கத் தலைவர் அவர்களுக்கு பாராட்டு

162

05/11/2022 அன்று அபுதாபி தமிழ் மக்கள் மன்றம் சார்பில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் அய்மான் சங்கத் தலைவர் கீழக்கரை ஹச் எம் முஹம்மது ஜமாலுதீன் அவர்களுக்கு பாராட்டு.