செய்திகள்

அபுதாபி இந்திய தூதர அதிகாரிகளுடன் அய்மான் நிர்வாகிகள் சந்திப்பு

நமது அய்மான் சங்கத்தின் சார்பாக 12/08/2022, வெள்ளிக்கிழமை மாலை 3 மணி அளவில், அபுதாபி இந்திய தூதரகத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள உயரதிகாரியும், தூதரக ஆலோசகருமான முனைவர் பாலாஜி ராமசாமி...

கட்டுரைகள்

நிகழ்வுகள்

வளங்கள்

அபுதாபி இந்திய தூதர அதிகாரிகளுடன் அய்மான் நிர்வாகிகள் சந்திப்பு

நமது அய்மான் சங்கத்தின் சார்பாக 12/08/2022, வெள்ளிக்கிழமை மாலை 3 மணி அளவில், அபுதாபி இந்திய தூதரகத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள உயரதிகாரியும், தூதரக ஆலோசகருமான முனைவர் பாலாஜி ராமசாமி...
- Advertisement -

வரலாற்று

செய்திகள்

அபுதாபி இந்திய தூதர அதிகாரிகளுடன் அய்மான் நிர்வாகிகள் சந்திப்பு

நமது அய்மான் சங்கத்தின் சார்பாக 12/08/2022, வெள்ளிக்கிழமை மாலை 3 மணி அளவில், அபுதாபி இந்திய தூதரகத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள உயரதிகாரியும், தூதரக ஆலோசகருமான முனைவர் பாலாஜி ராமசாமி...